Değerli Yatırımcılarımız,

Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

  • Kurumsal amacımızda, başarının “çalıştığımız herkese, temasta olduğumuz her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı en yüksek kurumsal davranış standartlarının benimsenmesi” gerektiği ifade edilmektedir.
  • Müşterilerimizin koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem verir, “Toplam Kalite Yönetimi”ni bir yönetim felsefesi olarak benimseriz. Politikaların tespitinde pazarın tercihlerini ve standartlarını gözetmek, müşterilerle yakın ve sıcak ilişki sürdürmek temel prensibimizdir.
  • Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanmıştır. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek, işletmelerin daha üretken, daha karlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetlerini müşterilerimize sunarız.
  • İnsanlığın bugün erişmiş olduğu uygarlık düzeyini erdem ve yüksek ahlak değerleri ile birlikte yüceltilmesine katkıda bulunmayı görev sayar.
  • Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel yenilik yaparken tüketicilerimizin ve toplumun kaygılarını dikkate alacağız. Ürün güvenliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacağız.
  • Her koşulda yasalara, yönetmeliklere ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar. Kişisel menfaat teminine veya çıkar çatışmasına fırsat verecek ilişkilerden ve davranışlardan uzak dururlar. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranışa yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Akay KONRAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Konrat İnşaat’ın Kurucusu, Akay Konrat