برای داشتن موقعیت پیشرو در بخش ساخت و ساز، ما و تمام شرکای تجاری ما باید تمام معیارهای اخلاقی را مانند صداقت، عزت و شرافت را داشته باشیم، Konrat متعهد به کار با تمام کارمندان در چارچوب اخلاقی و مقررات قانونی متناسب است.

موفقیت Konrat به عنوان یک پیشرو در بخش ساخت و ساز به طور مستقیم و اساسی به صداقت بستگی دارد، صداقت و اصالت ارزش‌های هستند که در اولویت و بالاتر از ارزش‌های تجار‌ی‌اند، لذار دلیل اینکه مشتریان و شرکای تجاری Konrat را به عنوان شریک انتخاب می‌کنند همین صداقت است.

نقش کارمندان Konrat در نگه داشتن اعتبار این شرکت بسیار مهم است. از این رو Konrat به تحقیقات دقیق در رابطه با رفتارهای اخلاقی می‌پردازد تحقیقات دقیق ضرورت‌های اخلاقی خارج از مقررات حقوقی.

 

شرایط استخدام در Konrat: همه‎ی کارمندان می‌توانند بعد از پذیرش سیاست‌های اخلاقی Konrat به تناسب شایستگی فردی و بدون دارا بودن خصوصیت‌هایی که مغایر با ارزش‌های اخلاقی است به خانواده‌ی Konrat بپیوندند. اولین و مهمترین هدف ما، آماده کردن فضای کار مناسب و بدون مشکل برای مشتریان است.

رضایت مشتری بالاترین اولویت Konrat است. ما متعهد به توسعه و ترقی با مشتریان خوب و شرکای تجاری بدون کاهش ارزش خود در نزد آنهاست که ما از آن محافظت می‌کنیم، صداقت سنگ بنای روابط ما با مشتریان و کارمندان است.

ما صمیمانه و مداوم تلاش می‌کنیم با نیت اینکه یکی از مشارکت‌کننده‌های فعال در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم باشیم و تبدیل به یک سازمان مهم جهانی در این صنعت شویم.

(Turkish) Konrat İnşaat Dostlar Projesi Bina 2