Konrat İnşaat, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.
Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Kurumsal Çevre Politikamız

  • Bizim öncelikli hedefimiz, toplu taşımaya yakın, müşterilerimiz için alışveriş ve iş merkezlerine kolay erişim sağlayan ve karbon ayak izini azaltmaya yardımcı bulunan kalkınma siteleridir.
  • Güçlü, canlı ve farklı topluluklar oluşturmak ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak için, çoklu ünite konut karışımı öneririz.
  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
  • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
  • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Konrat İnşaat Dostlar Projesi Temel 2